Projektörsutbildning inom solel, webb-kurs

Projektörsutbildning inom solel, webb-kurs

Nästa kurs är under planering…

En kurs för dig som projekterar solcellssanläggningar och som ger trygghet genom att få kunskap inom juridik, produktkunskap, systemvetenskap och ekonomi. Vi ger dig kompetens för att ditt arbete i nästa led ger installatörer bra förutsättningar.

Efter avslutad kurs ska Du ha fått ökad kompetens för att själv kunna projektera en solcellsanläggning för bra funktion, säker drift, god ekonomi och nöjda kunder.

Läs mer på AANCs uppdragsutbildning…