Rapport om PV 2019

Rapport om PV 2019

Under 2018 har i stort sett lika mycket solceller globalt som under 2017 installerats, nämligen 103,2 GW. Det innebär att den installerade kapaciteten nu är cirka 512 GW, eller med andra ord en halv TW.Stabiliseringen av marknaden under 2018 döljer expanderande marknader på de flesta håll i världen. Men nedgången på den kinesiska solcellsmarknaden under 2018, driven av övergången till en mer marknadsorienterad utbyggnad, gör att den totala globala marknaden inte växte.

Distribuerade solcellssystem representerade drygt en tredjedel av den installerade solcellseffekten, medan storskaliga centraliserade solcellsparker fortsatte att dominera installationerna.
Med mer än 512,3 GW installerat i slutet av året 2018 stod solel för ca 3 % av det globala elbehovet under 2018. Mycket mer skulle behövas för att avkarbonisera energisektorn och uppfylla COP21-avtalet. Medan vissa länder börjar ta solenergi på allvar har de flesta ännu inte beaktat den fulla potentialen för en energikälla som under de mest konkurrenskraftiga anbuden hade en prisbild på under 0,02 USD per kWh.

Läs hela rapporten på www.iea_pvps.org