Rapport: Solcellesystemer og sol i systemet

Rapport: Solcellesystemer og sol i systemet

«Solcellesystemer og sol i systemet» gir en oppdatert situasjonsbeskrivelse av solbransjen i Norge. Rapporten er bestilt av Solenergiklyngen for å bidra til å knuse myter og tette kunnskapshull i forhold til hva solenergi kan gjøre for norsk næringsliv.

Pilene peker oppover for solenergibransjen. Vi opplever en vekst i både i antallet leverandører og hvor mye solenergi som installeres. Det er stor interesse for solenergi hos byggeiere. Den største veksten og lønnsomheten er på næringsbygg. Her har særlig større byggeiere som Oslo kommune og Asko banet vei for andre.

Nye folk på banen. Aktørbildet er i endring og bransjen er blitt mer spesialisert. Det dukker opp nye solrelaterte selskaper hver uke, noe som betyr at ‘kaken blir større’. De nye aktørene utfordrer og snur opp ned på forretningsmodellene. Vi ønsker dem velkommen.

Umoden eller moden? Solenergibransjen tar store skritt fra år til år. Man tar ansvar for å jobbe med felles normer og regler for å få på plass «best practice». Det er viktig med trygge prosjekter som tar alt fra elsikkerhet til HMS på alvor. Samtidig har vi en vei å gå for å øke kunnskapen, særlig hos innkjøpere, politikere og byråkrater.

Skjær i sjøen? Det finnes en rekke utfordringer og myter å knekke. «100 kW- grensen» som begrenser hvor mye strøm man kan selge til nettet, er på listetoppen over utfordringer som spilles inn til oss i klyngesekretariatet. Av myter er denne på topp; ‘Trenger man solstrøm i Norge – vi har jo vannkraft’ Svaret er enkelt. Folk vil ha solstrøm fordi det er grønt og smart. 

Ambisjonen er at solstrøm er en del av den norske kraftmiksen fremover, i god harmoni med norsk vannkraft. Vi har en fantastisk solindustri og en rekke leverandører av teknologi, råvarer og tjenester på det internasjonale markedet. Men det er faktisk også slik at for å være god internasjonalt må man ha et hjemmemarked. Solenergi kommer også til å bli en viktig brikke i fremtidens miljøeffektive bygg. Stadig strengere byggetekniske krav er en sterk driver for veksten sammen med økt fokus på klimafotavtrykk.

Dette er den nye oljen. Resultatene fra rapporten understøtter bransjens ambisjon om å skape et nytt fundament for norsk næringsliv, og skape nye grønne arbeidsplasser etter en oljesmurt tidsalder. Sol vil spille en viktig rolle i kompaniskap med andre fornybare energikilder.  

 

… og for oss som leste Energimeldingen da den ble lansert i fjor og ble svært skuffet – fortvil ikke! Vi håper at denne rapporten kan rette opp inntrykket om at solenergi er for spesielt interesserte. Solenergi er derimot en stor mulighet for norsk næring, klima, industri og eksport. Solenergi må heretter bli tatt med når energiløsninger diskuteres.

Til slutt ønsker jeg å anerkjenne arbeidet som er gjort. Multiconsult har gjort en omfattende jobb med å samle denne informasjonen i samarbeid med Asplan Viak. Otovo, Energi Norge med flere har gitt gode innspill.

God lesning, folkens!

Trine Kopstad Berentsen, daglig leder Solenergiklyngen

16. mars 2018

Till rapporten (www.solenergiklyngen.no)…