Så mye mer solkraft enn fossil kraft ble installert i 2017

Så mye mer solkraft enn fossil kraft ble installert i 2017

I fjor ble det globalt installert langt mer solkraft enn kraft basert på fossile energikilder, viser en fersk FN-rapport.

98 GW ny solkraftkapasitet ble installert i 2017, ifølge rapporten.

Til sammenlikning ble det installert 70 GW ny kraftkapasitet basert på fossile energikilder – altså 28 GW mindre.

Läs hela artikeln på tu.no…