Seminarium: Introduktion till patent- och tekniklicensiering

Seminarium: Introduktion till patent- och tekniklicensiering

Ett seminarium som riktar sig till forskare, innovatörer, entreprenörer, affärsutvecklare och personer verksamma i teknikbolag med speciellt fokus på Greentech-området (andra är också välkomna) som har intresse av att kommersiellt exploatera egna eller andras tekniklösningar och patent via licensupplägg. Seminariet kommer att ta upp grundläggande strategier och angreppssätt kopplat till patent- och tekniklicensiering och kommer att ledas av Caroline Pamp, bolagsjurist på Chalmers Ventures. Seminariet är kostnadsfritt men vi vill att deltagarna föranmäler sig.

För att seminariet skall bli så givande och värdefullt som möjligt för er som deltagare uppmanar vi er att skicka era frågor i anslutning till detta tema (eller andra frågor relaterade till intellektuella tillgångar och immateriella rättigheter) i förväg till caroline@chalmersventures.com senast den 10e december, så att de kan tas upp och diskuteras vid seminariet.

Det kommer eventuellt att finnas möjlighet att delta virtuellt via webben. Om du är intresserad av detta eller har några andra frågor, kontakta Håkan Axelsson antingen på hakan.axelsson@bizpeople.se eller på mobilnummer 0708-714 512.
Seminariet är ett samarbete mellan Chalmers Ventures och Testbädden för nya solenergilösningar. 

För mer information och anmälan…