Seminarium: Solenergi – vad krävs för ett genombrott?

Seminarium: Solenergi – vad krävs för ett genombrott?

Solenergin är gynnsam ur ett klimatperspektiv och kommer på sikt bli världens största energikälla. I Sverige avser regeringen att under 2016 tillsätta ytterligare 150 miljoner kronor för att stimulera utvecklingen av solkraft.

Välkommen till ett seminarium den 30 september där vi bland annat diskuterar:

➤ Så vill regeringen utveckla solenergin i Sverige.
➤ Vad krävs för solenergins genombrott i Sverige?
➤ Vilka möjligheter finns i Sverige?
➤ Hur ser det ut globalt?
➤ Vilken roll har solenergin i framtidens energisystem?

DU MÖTER BLAND ANDRA:
Nils Vikmång, statssekreterare
Lise Nordin, riksdagsledamot (MP)
Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare, Svensk Solenergi och professor, Chalmers
Maria Weimer, riksdagsledamot (FP)
Johan Lindahl, doktorand, Uppsala Universitet och svensk representant i IEA-PVPS
Malin Hansson, projektledare, PowerCircle

För mer information och anmälan, besök www.svenskanyhetsbrev.se