Slutrapporten klar för IEM!

Slutrapporten klar för IEM!

Slutrapporten för Intelligent Energy Management (IEM) har nu färdigställts. De fyra vinnarnas bidrag har utvärderats och framtiden för marknaden har analyserats. Projektet har även lätt till att en ny beställargrupp har skapats, Beställargruppen för lokala energisystem. 

Projekt IEM har under cirka två års tid drivit arbetet med att testa och utvärdera de 4 lösningar som vann innovationstävlingen A Challenge from Sweden, arrangerad av Energimyndigheten och SISP. Dessa vinnare är:

CERTH, Grekland: Självlärande energisystem som anpassar sig och blir allt bättre på att ta smarta beslut kring byggnadens energianvändning. 

Amzur Technologies, USA: Smart energimätare som förutser batteriförbrukning, hur mycket solkraft som genereras och hjälper användaren att ta smarta energibeslut. Ett system som testades ut på Glava Energy Center. 

KIC InnoEnergy, Sverige: Innovativ affärsmodell som bygger på lokal produktion och konsumtion och som kan bidra till uppbyggnaden av smarta energisamhällen. 

Ferroamp, Sverige: Plattform för lagring av förnybar energi som kan ge effektivare energihantering, mindre spillenergi, enklare installation och lättare underhåll. 

Länk till slutrapporten…