Smarta elnät ska bidra till ökad elkvalitet

Smarta elnät ska bidra till ökad elkvalitet

GEC-medlemmen Metrum, ett av världens ledande bolag inom mätning av energi och elkvalitet, har tagit hem en genombrottsorder i miljonklassen till Tata Power i Mumbai. Ordern bygger på att Metrum ska leverera energi- och elkvalitetssytem till Tata Powers elnätsbolag, vilket är ett av de främsta elnäten i Indien. 

Affären beräknas vara värd 0,5 MSEK initialt och inom kort flera miljoner kronor. 

Läs mer…