Snapshot of Global Photovoltaic Markets – 2016

Snapshot of Global Photovoltaic Markets – 2016

Preliminära marknadssiffror visar att solcellsmarknaden ökade kraftigt under 2016. Totalt installerades det uppskattningsvis 75 GW under fjolåret. Den totala installerade kapaciteten har därmed stigit till minst 303 GW. Dessa är de viktigaste resultaten av den nyligen släppta marknadsrapporten från IEA-PVPS; “Snapshot of Global Photovoltaic Market 2016”.

Läs marknadsrapporten i sin helhet…

 

Fakta finansiering:

Rapporten här ovan presenteras av projektet BSR vars övergripande syfte är att skapa nya affärsmöjligheter för små och medelstora företag genom förstärkt samarbete mellan Glava Energy Center i Sverige och Arena Solklyngen i Norge inom solenergi samt via den gemensamma montern vid den internationella mässan InterSolar. Läs mer om Innovation Express…