Søker om nasjonal solklynge

Søker om nasjonal solklynge

Etableringen av en nasjonal næringsklynge for sol kan snart bli en realitet. OREEC i Kunnskapsbyen Lillestrøm, bistår de tunge aktørene i bransjen med en søknad til Innovasjon Norge om å løfte sol inn i klyngeprogrammet «Norwegian Innovation Clusters».

Läs hela artikeln på www.oreec.no