Solcellsforskning med ny inriktning!

Solcellsforskning med ny inriktning!

Perovskit är materialet som har fått stor uppmärksamhet inom solcellsforskning över hela världen det senaste decenniet. Perovskitsolceller kombinerar fördelarna med hög prestanda hos traditionella kiselsolceller och låg tillverkningskostnad hos polymerbaserade solceller. Låter som en absolut vinnare, men det finns fortfarande mycket att beforska innan konkurrenskraftig tillverkning av perovskitsolceller blir möjlig.

Forskningen sker dels inom Lasergraph som är ett Vinnovafinansierat europeisk samarbetsprojekt, knuten till Graphene Flagship, vilket koordinerar cirka 170 akademiska och industriella forskargrupper i 22 länder. Den andra delen sker inom PERDRY, som är ett transnationellt samarbetsprojekt inom programmet SOLAR-ERA.NET, varav den svenska delen, där även Glava Energy Center och företaget Sticky Solar Power ingår, är finansierad av Energimyndigheten.

Bildtext: Shivam Singh och Paulo Marchezi, postdoktorer i fysik. Text och bild hämtad från www.kau.se, läs hela artikeln på www.kau.se…