Solelstatistiken för 2017 har kommit!

Solelstatistiken för 2017 har kommit!

I Solkompaniets senaste nyhetsbrev kan vi läsa att statistiken för 2017 kom strax före påsk. Det är andra året som SCB mäter solel så att Sverige har koll på hur det går för vår nya energikälla. Solel växte med 65 procent under 2017 och närmar sig nu två promille av elförbrukningen i Sverige. Med dagens ökningstakt når solel en terawattimme redan 2020 (en miljard kilowattimmar per år). Det totala antalet solelanläggningar steg till 15 300 stycken. Databasen är enkel att söka i själv. Det är en utmärkt grund för jämförelser mellan kommuner och olika storlekar på anläggningar.

Här hittar du den nationella solelstatistiken…