Solenergiklyngen fikk JA!

Tusen takk til alle som har bidratt i prosessen og gjort dette mulig. En særlig takk til flere av bedriftsrepresentantene som har bidratt aktivt inn i søknadsprosessen og intervjurundene, i tillegg til flinke klyngerådgivere og andre fra virkemiddelapparatet.

ARENA-statusen innebærer en unik mulighet og løft for solnæringen de kommende årene. Det bidrar til at Norge kan ta en posisjon i en raskt voksende internasjonal solbransje, hvor Norge har kompetanse og alle muligheter for å lykkes. Det skal vi sammen jobbe for at vi skal få til.

Her er Innovasjon Norges pressemelding.

Se også Sysla Grønn’s sak her.

Glava Energy Center gratulerar Soleneregiklyngen och ser fram emot framtida samarbete!