FNs globala mål 8: Solkok värmer vatten och spar ved!

FNs globala mål 8: Solkok värmer vatten och spar ved!

FNs åttonde globala mål handlar i stort om anständiga arbetsvillkor. Det gränsöverskridande Interreg-projektet ecoINSIDE har satt extra fokus på delmål 8.4 som fokuserar på att förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion, bland annat genom innovationen Solkok. 

Prototypen så som den såg ut 2017!

Delmålet handlar om att “fram till 2030 successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen samt sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, i enlighet med det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och produktion, med de utvecklade länderna i täten.”

Innovationen Solkok handlar om just detta. Idag används oerhörda mängder ved vid matlagning på den afrikanska landsbygden. Veden är en bristvara och många, främst kvinnor, får gå långa sträckor för att hitta tillräckligt med ved för kvällens matlagning. Att elda med ved är dessutom miljöförstörande på ett sätt som inte är önskvärt. Istället för att elda med ved, värms olja upp i Solkoken under dagtid till runt 150 grader Celsius med hjälp av solenergi. Oljan kan till exempel vara begagnad frityrolja, rapsolja eller liknande. 

– Solfångaren på Solkoken består av en konkav spegel som koncentrerar solljuset mot ett rör med vatten som värms upp och förångas, säger Are Kjeang, universitetsadjunkt i miljö och energisystem. Vattenångan kondenserar inne i energilagret, en tunna fylld med olja, som lagrar värmen tills man vill använda kokaren för matlagning. 

Innovationen Solkok är ett gott exempel på hur ecoINSIDE jobbar mot delmål 8.4, då den förbättrar den globala resurseffektiviteten på många sätt. Man konsumerar inte lika mycket av bristvaran ved då vedeldningen kan minskas betydligt vid matlagning. Kvinnorna, för det är främst kvinnor, behöver inte längre ägna timmar åt att plocka ved. De kan istället arbeta vilket leder till ekonomisk tillväxt som gynnar både den egna familjen och samhället i stort. Samtidigt spar vi på miljön, dels då vedeldningen minskar och frityroljan kan återbrukas, del då uppvärmningen sker medelst solenergi.

En bild från skolan i Kenya, där barnen nu blir serverad varm mat!

Utvecklingen av Solkok sker i samverkan mellan Glava Energy Center, lokala företag i Värmland och studenter och lärare på Karlstads universitet tillsammans med bland andra Ingenjörer utan gränser. Efter att framgångsrika tester har genomförts i Klässbol, byggs nu första systemet upp vid en skola i Kenya.