Solkok

Solkok

Mot bakgrunden att 3 miljarder människor lagar mat med biobränslen vilket bidrar till både lokala och globala miljöproblem med avskogning och utsläpp av växthusgaser så startar GEC via ecoInside innovationsprojektet Solkok. Med en solkokare är matlagning inomhus och efter solnedgång möjligt. Vidare sker en tidsbesparing eftersom man slipper leta ved och bränsle och kan istället lägga denna tid på utbildning eller ett betalt jobb.

Joto bygger en minimodell av en solkokare:

  • Extremt snabb uppvärmning av vatten. Detta tillsammans med en kokenhet som är optimerad för att inte ge bismaker ger ett godare kaffe
  • Energilager som kan laddas med solenergi och/eller el (ev. utbytbar ”kassett med demo eller illustration av solladdning)
  • Den kan göras i dimensioner så den blir relativt mobil.
  • Fungerar som demonstrator av solkokartekniken men väcker också uppmärksamhet för Löfbergs Lila.

Läs mer om Solkok här (pdf)…

I samarbete med: Joto Solutions tillsammans med Högskolan i Dalarna, Karlstads universitet, Löfbergs Lila. 

Finaniering: Solkok är innovationsprojekt finansierat av ecoInside