Solkokare testas på Karlstads universitet

Du kanske har undrat vad det är för apparat som blänker i solen utanför hus 21 här på Karlstads universitet? Det är en grupp forskare som testar en solkokare. Målet med solkokaren är att lagra solvärme för matlagning, ett av innovationsprojekten i det gränsöverskridande Interreg-projektet ecoInside2 med Arvika kommun som projektägare.

– Vi jobbar med Solkokaren som är en innovation från ett företag i Arvika, säger Hampus Piehl, utvecklingsingenjör i fysik på Karlstads universitet. Målet är att den ska bli ett alternativ till vedeldning vid matlagning i utvecklingsländer.

Läs hela artikeln på www.kau.se…