Solmodultillverkningen kvar i Glava!

Solmodultillverkningen kvar i Glava!

Nu är det klart med uppköpet av SweModule. Det är Bana Industrial Group med Hassan Rajabali Bana i ledning som tar över fabriken med tillträde den 1 september. Konkursförvaltaren Peter Rimo och Swemodules tidigare VD Tommy Strömberg har haft ett mycket gott samarbete med bland annat kommunen och banken och båda är nöjda med resultatet. Den nya ägaren innebär nya möjligheter för SweModule i och med tillgången till de arabiska länderna. 

 

Läs mer:

VF.se: Han tar över SweModule

 

VF.se: Kommunen gläder sig åt fortsatt produktion

VF.se: Bana – ”en iransk Kamprad”

NWT.se: Han räddar fortsatt solmodulstillverkning (plus)