Stort sol-intresse på Karlstads universitet

Det gränsöverskridande Interreg-projektet ecoInside2 med Arvika kommun som projektägare har i slutet av  november 2019 tillsammans med Glava Energy Center och EU-projektet Solar Värmland  arrangerat en workshop med fyra fokusområden; solel, energilager, elbilsladdning och elsäkerhet.

Workshopen var välbesökt med drygt 60 deltagare och intresset stort för de  tio föredragshållarna !