Studenter och innovationer

På Glava Energy Center har hela nio studenter jobbat med sina respektive exjobb under våren 2020. Här är några av dem!

Ställplats för husbilar

Foto: www.kau.se

Det är en ständig kamp mellan dagens husbilsägare att hitta den “bästa” ställplatsen i landet. Trycket på naturnära och exklusiva platser där människor kan ställa sina fordon är därför högt, men kravet på elförsörjning kvarstår. Att dra elektricitet till dessa platser innebär stora kostnader och påverkar naturen negativt. Behovet av en lösning som kan fungera utanför nätet och samtidigt förse användarna med elektricitet finns därför. Två studenter, dels från Uppsala universitet, dels från Karlstads universitet, har därför utvecklat en timmerstruktur som dels håller upp solcellerna, dels innehåller nödvändig teknik som möjliggör för husbilen att ladda sina batterier. Prototyp är inplanerad att byggas upp i Glasskogen, Arvika för testning av Glava Energy Center.

Nyttja solenergin på avlägsna platser

Foto: www.kau.se

Två studenter från Karlstads universitet har arbetat med att göra det möjligt att använda sig av solenergi på platser där elektricitet inte är tillgängligt och i första hand med fokus lantbruk. Uppgiften har varit att göra en mobil solcellspark som enkelt ska gå att ta med till platser med hjälp av bil med dragkrok där det behövs och därefter fällas ut till tredubbel solcellsyta. Dels har design av själva montagesystemet för solcellerna, dels design av elsystemet gjorts. Tanken är att det ska vara möjligt att koppla ihop flera mobila enheter, för att kunna producera mer el vid behov.

Genom möjligheten att kunna förflytta enheten kan den utnyttjas inom flera användningsområden, tex för olika bevattningssystem, olika fordon och maskiner, campingar, festivaler mm då användningsområdena är oändligt. Funktionsprototyp kommer att byggas upp av Glava Energy Center och därefter testas.

Soldriven bevattning för nordiska behov

En student från Karlstads universitet har som exjobb gjort en utvärdering av för- och nackdelar med soldriven bevattning av olika grödor för nordiska behov. Modellen har lagt grunden för vad som är viktigt att tänka på när man bygger ett solcellssystem och har tagit hänsyn till olika grödor, klimatdata, olika jordar mm.

Syresättning av vattendrag och sjöar

Foto: Maria Fallström

En student från NMBU har dimensionerat ett energisystem för syresättning av vattendrag och sjöar där pumpar drivs med en offgrid-lösning med solel. En första provkörning körs i Magnor.