Svenska Energiplattformen bjuder in till sommarforskarskola

Svenska Energiplattformen bjuder in till sommarforskarskola

Fredagen den 28 augusti bjuder Svenska Energiplatformen in till sommarforskarskola för ett 20-tal doktorander från hela Sverige på Glava Energy Center.

Under en veckas tid har doktorander och post-doktorander inom solenergi-området gått en sommarforskarskola inbjudna av Svenska Energiplattformen (Solar Energy Platform Sweden). Arrangemanget står Ångströmslaboratoriet, Uppsala universitet för tillsammans med Glava Energy Center.

Nu avslutas veckan med föredrag av Alf Björseth, ägare av Scatec och Magnus Nilsson, verksamhetsledare Glava Energy Center samt med rundtur i solmodulparken och den intilliggande solmodulfabriken.

Agenda den 28 augusti
8,30 Alf Björseth, grundare av REC och ägare av Scatec
9,30 Magnus Nilsson, verksamhetsledare Glava Energy Center

10,30 Rundtur i solmodulfabriken
13,00 Rundtur i solmodulparken

15.30 Hemresa