Glava Energy Center

Teknikområden / Mätning

Mätning

Vindmätningsmast

Vindmätningsmasten:

  • är 30 meter hög
  • har vindgivare på 15 respektive 30 meters höjd
  • har egen strömförsörjning via en solpanel
  • loggar mätningarna via en webb-lösning från TEROC

Vindmätningsmasten installerades i februari 2012.

Väderstation

Mäter sex olika solkomponenter: 

  • direkt solinstrålning
  • indirekt solinstrålning
  • global solinstrålning
  • anläggningsvinklade solinstrålning (två olika)
  • markreflekterad strålning

samt allmänna väderparametrar såsom lufttryck, temperatur, luftfuktighet, nederbörd, vindhastighet och vindriktning.

Alla mätdata loggas var sjätte sekund i en databas, som är åtkomlig för företag och forskare i branschen. Väderstationen från EKO Instruments Europe B.V. är kopplad till mätsystem från Metrum.sum.

Mätningarna är möjliga eftersom väderstationen är monterad på en robot som följer solens rörelse över himlen. Den styrs av en inbyggd GPS för bästa precision.