Glava Energy Center

Teknikområden / Smarta Elnät

Smarta Elnät

Driftoptimering Solparker

Mätsystem inom EPR-projektet med mönsterigenkänning från Metrum är driftsatta vid de olika testplatserna; GEC Solpark, Arvika Solpark och Arvika Fastigheter och samtidigt är Elteks mikronät i drift vid GEC. 

I ett samarbete med Prediktor har ett examensarbete godkänts vid Högskolan Dalarna och vi ser på en fortsättning i samarbete med Karlstads universitet och Prediktor med examensarbete inom mönsterigenkänning. Tanken är att tillsammans med Prediktor skapa en öppen testplattform för forskare runt om i världen.

Studenten Start Hamanee vid Karlstads universitet har genomför praktik hos Jorge Solis och ser på mönster för detektering av snö på moduler. 

Projekttid: 2016 – 2018

Finansiering

Detaljerad information om projektet återfinns på engelska: Read more…

Förstudie Smarta elnät

På Glava Energy Center har sedan start studier utförts på ett lokalt energinät för att testa hur det fungerar i praktiken. Mätningar på produktion och konsumtion av energi för hela GEC-området har genomförts och sedan har energibalansen visualiserats. Tester har gjorts på olika typer av energilagring samt på olika tekniska lösningar på laststyrning. Vid solparken står idag batterier som lagrar den ström som solparken genererar under dagen för att sedan användas för att lysa upp solparken under dygnets mörka timmar. 

FAKTA smarta elnät

Ett smart elnät består av olika delar, till exempel vårt traditionella elnät tillsammans med olika typer av elproduktionsanläggningar (vind- eller solkraftverk och biogasanläggningar) samt elektriska installationer i bostäder, lokaler och industrier. Elektriciteten distribueras i olika riktningar, till skillnad från ett traditionellt elnät, där distributionen enbart sker i en riktning. Elproduktionsanläggningarna är geografiskt spridda över i hela landet, till skillnad från de traditionella elnäten, där elproducenterna är få och geografiskt centrerade. Elproduktionen styrs helt efter det man tror sig veta om kommande förbrukning. Överskottet av elektricitet lagras i olika typer av energilager.

Det smarta elnätet styr elkonsumtionen, så att konsumenter utnyttjar elnäten på ett så effektivt sätt som möjligt. Till exempel kan tvättmaskinen köras eller elbilen laddas när det finns gott om energi i nätet, men inte annars, i syfte att möjliggöra hållbara energilösningar.

Laststyrning

Ett nytt, amerikanskt styrsystem som ökar egenanvändningen av solel testas i Arvika med förhoppningen om minskade effekttoppar på 20 procent.

Styrsystemet har utvecklats av det amerikanska företaget Amzur Technologies, som var en av vinnarna i Energimyndighetens internationella tävling Intelligent Energy Management Challenge. Systemet ska hantera och optimera energiflödet mellan solcellerna på fabrikstaket, Elteks energilagring i batterier och ett 350 volts likströmsnät till ventilation, belysning och frysskåp.

Styrsystemet är uppbyggt i moduler med standardkomponenter och öppen källkod för att göra det möjligt att lagra data i molnet och bedriva ett snabbt utvecklingsarbete. Förhoppningen är att fastigheten tack vare styrsystemet ska kunna ta tillvara på mer av sin egenproducerade solel och sälja elektricitet till nätet när det är mer ekonomiskt fördelaktigt. På så sätt bedömer Glava Energy Center att fastighetens effekttoppar kan minskas. Med ett energilager, visar ett flertal undersökningar att effekttopparna generellt kan minskas med 40 procent. Tester på GEC kommer att visa hur mycket mer effekttopparna kan minskas med laststyrning. Den initiala bedömningen är att effekttopparna kan minskas med ytterligare 10-20 procent i GECs testcase.

Testet i Arvika är en del av Energimyndighetens satsning på intelligent energistyrning vars målsättning är att åstadkomma ett mer hållbart energisystem. Pilottestet projektleds av Sustainable Innovation i samarbete med Swedish Incubators & Science Parks.