Utbildning av solel-installatörer vid Glava Energy Center

Utbildning av solel-installatörer vid Glava Energy Center

Som en aktivitet i det gränsöverskridande Interreg-projektet har ecoINSIDE2 utvecklat ett utbildningskoncept för en 3-dagar lång installatörsutbildning vid GEC för den kraftigt växande solenergimarknaden i Skandinavien, då efterfrågan på kompetens personal växer i och med att antalet installationer av solceller ökar. . I första skedet har två utbildningstillfällen genomförts på svenska vid GEC i GECs regi, där detta utbildningskoncept nu används. Intresset för kursen har varit stort med deltagare från hela landet. Planen är att även göra en utbildning på norska för norska förhållanden.

Nu är det dags för nästa kurstillfälle: 17-19 september! Läs mer om kursen: www.aanc.se