Examensjobb

Examensjobb

2017: Developing a planning- and communication tool for solar power plants in Sweden

Paul Dahm 

Hochschule Flensburg  

 

2017: Feasibility of DC microgrids for rural electrification

Krishna Prasad Vijayaragavan 

Högskolan Dalarna och GEC

 

2016: Polymer/silicon hybrid solar cells: Fabrication and electrical properties

Sanna Lander
Karlstads universitet

 

2016: Sustainability assessment of decentralised solar projects

Ninad Mutatkar
KTH Royal Institute of Technology Department of Energy Technology

 

2016: Analyzing the Effect of Soiling on the Performance of a Photovoltaic System of Different Module Technologies in Kalkbult, South Africa

AshenafiWeldemariam Gebregiorgis
Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Energy Technology

 

2016: BIPV, modelling and performance evaluation of building added and building integrated systems in Norway

Ali Kurdia
Högskolan Dalarna och IFE

 

2016: Planering, simulering och jämförelse av kraftförsörjning till laddparker för elbilar i olika miljöer

Jacob Opande
Högskolan Dalarna och IFE

 

2016: BIPV, modelling and performance evaluation of building added and building integrated systems in Norway

Iyyaswamy Prashanth Ramaswamy
Högskolan Dalarna och IFE

 

2016: Test of solar collector

Kumar Gokula Manikandan Senthil
Högskolan Dalarna och Soletaer

  

2016: Testing of Apis System Platform in Grid-Connected Photovoltaic System and Comparison with Metrum for Fault Detection and Diagnosis

Getu Temasgen Yeneneh
Högskolan Dalarna och GEC

 

2015: Quality Control of Global Solar Irradiation Measured at Four Stations in Eastern Norway Kvalitetskontroll av global solinnstråling målt ved fire stasjoner på Østlandet

Sigbjorn Grini
NMBU och GEC

 

2015: Analyse av solcelleanlegget til Glava Energy Center i Sverige

Karen Merie Utne Belsby
NMBU och GEC

 

Länk till examensjobb på NTNU