Väderstation

Väderstation

Mäter sex olika solkomponenter: 

  • direkt solinstrålning
  • indirekt solinstrålning
  • global solinstrålning
  • anläggningsvinklade solinstrålning (två olika)
  • markreflekterad strålning

samt allmänna väderparametrar såsom lufttryck, temperatur, luftfuktighet, nederbörd, vindhastighet och vindriktning.

Alla mätdata loggas var sjätte sekund i en databas, som är åtkomlig för företag och forskare i branschen. Väderstationen från EKO Instruments Europe B.V. är kopplad till mätsystem från Metrum.sum.

Mätningarna är möjliga eftersom väderstationen är monterad på en robot som följer solens rörelse över himlen. Den styrs av en inbyggd GPS för bästa precision.