Välkommen Otovo, som ny GEC-medlem!

Välkommen Otovo, som ny GEC-medlem!

GEC välkomnar Otovo AS/AB som ny medlem i föreningen. 

Otovo har specialisterat sig på skräddarsydda solel-lösningar som hjälper dig som kund att lagra och använda el på ett smartare sätt. De erbjuder även sina kunder att köpa den överskottsström som de kunder med solelanläggningar själva inte använder. 

Läs mer på www.otovo.no…