Värmepump

Värmepump

Glava Energy Center har i samarbete med Soletaer AB (tidigare Värmestugan AB) och studenter från Karlstads universitet konstruerat en sol-luft värmepump för uppvärmning av tappvarmvatten genom att utnyttja solenergin istället för traditionella energikällor.

Ex-jobb av sex studenter

 

Sex studenter från Karlstads universitet hade produktutvecklingen som sitt ex-jobb under våren 2012. Fyra av dem läste på Energi och Miljö och de ansvarade för dimensionering av värmepumpen. De två andra studenterna läste Innovation och Design, så deras ansvar låg på design och att bygga en prototyp av värmepumpen. De har haft vägledning av Soletaer AB och prototypen testas under vinterhalvåret 2012/2013 på Glava Energy Center med målet att kunna lanseras som färdig produkt under senare delen av 2013.

 

Fakta

En värmepump är en teknisk anordning som överför värme från en kall till en varm plats. Den hämtar värmeenergi från naturen – i berg, jord, vatten och luft och överför den sedan det till ett annat media, till exempel varm luft eller varmt vatten. Dess funktion kan vara till exempel uppvärmning av hus eller vatten. En sol-luft värmepump ger tre till fyra gånger lägre kostnad. En genomsnittlig småhusfamilj förbrukar ungefär 5000 kWh per år för att värma upp vatten till hushållsförbrukningen. Det motsvarar cirka 20 procent av den totala energianvändningen och med en sol-luft värmepump får man en besparing på cirka 6000 kronor per år.

En värmepumps verkningsgrad mäts i värmefaktor, även kallad COP (Coefficient Of Performance), dvs hur mycket värmeenergi som genereras per tillförd elenergi. Till exempel av 1 kWh el får man ut 4 kWh värmeenergi, alltså med en värmefaktor på 4 (COP 4). En värmepump har ett COP som är högre än 2,76 och räknas därför in i kategorin förnybar energikälla.

Källa: www.wikipedia.org

Läs  mer www.soleaer.com

 

I samarbete med

Karlstads universitet och Soletaer AB.