Våra medlemmar

Glava Energy Center

Våra medlemmar

Arvika Teknik AB

Arvika – Distribution of electricity/Eldistribution

CC90 Composite AB

Västerås – utveckling, tillverkning, projektering, försäljning  och montage av förnybara produkter.

CeeALLT

Brunskog – Misc/Övrigt

Co2Pro AB

Skärhamn – Wholesale and distributor in energy saving/Grossist- och distributörsföretag inomenergibesparing

Delabglava AB

Glava – Electrician/Elarbeten

Ellevio AB

Ett av Sveriges ledande elnätsbolag.

Enersys AB

Karlstad – Energy storage/Energilager

Ferroamp Elektronik AB

Järfälla – Electronic equipment/Kraftelektronik

Fortum Power & Heat AB

Karlstad – Distribution of electricity/Eldistribution

Fusen AS

Oslo – Project management, solar power plants/Projektledning, Solelanläggningar

Hillringsbergs lantbruk AB

Hillringsberg – Agriculture/Lantbruk

IFE Institutt for energiteknikk forskning och utveckling

Kjeller – RnD, education/FoU, utbildning

Innos AS

Oslo – Solar power plants/Solelanläggningar

Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap - Karlstads university

Karlstad – RnD, education/FoU, utbildning

Kraftpojkarna AB

Västerås – Solar power plants/Solelanläggningar

Kunnskapsbyen Lilleström

Kjeller – Cluster organization/Klusterorganisation

Life Interational Foundation for Ecology AB

Karlstad – Cluster organization/Klusterorganisation

LRF - Lantbrukarnas riksförbund

Karlstad – Agriculture/Lantbruk

Magnus Energy AB

Stockholm – Energirådgivning inom energieffektivisering. Projektering av solenergisystem.

Mattsson Consulting Group Sweden AB

Eldistribution and transmission/eldistribution och transmission

Metrum AB

Göteborg – Measurment/Mätning

Multiconsult AS

Oslo – Project management/Projektledning

NMBU Norges miljö- og biovitenskpelige universitet

Trondheim – RnD, education/FoU, utbildning

Nordic Solar AB

Töcksfors – Solar power plants/Solelanläggingar

Norsk solenergiforening

Skjetten – Skills development/Kompetensutveckling

Otovo AB

Oslo – Leasing Solar Modules/Leasing Solelanläggningar

Paradisenergi AB

Göteborg – Solar power plants/Solelanläggningar

Perfekta Industrier AB

Arvika – Machining of moudled blanks/Mekaniskt bearbetade detaljer

Pixii AS

Sandvika/Kristiansand – Electronic equipment/Kraftelektronik

RISE

Stockholm – Research/Forskning

SC Burman AB

Karlstad – Led-lightning/LED-belysning

Scatec AS

Oslo – Solar power plants/Solelanläggningar

Solarope AB

Västra Frölunda – Solar power plants/Solelanläggningar

Solcellskollen AB

Göteborg – Solar Blog/solblogg

Solenergi & Teknik i Åmål AB

Åmål – Solar power plants/Solelanläggningar

Solelgrossisten Sverige AB

Tommelilla – grossist/wholesale

Solkompaniet AB

Stockholm – Solar power plants/Solelanläggningar

Stellavik AB

Arvika – Developer and manufacturer/Utveckling och tillverkning

SW Energi & Miljö Byrån

Arvika – Project management, education/Projektledning, Utbildning

SweModule AB

Arvika – Manufacturer/Tillverkning 

Tarpon Solar AS

Aurskog – solar power on canvas/Solmoduler på canvasduk

Teroc AB

Köping – Measuring/Mätning

Terrawatt AS

Råde – produktdesign/product development

Universitetet i Oslo, Institutt för teknologisystemer (ITS)

Oslo – FoU/Forskning och utveckling

Antal privata medlemsskap

5 personer (vars namn enbart publiceras om de själva så önskar)

Vi är medlemmar i