Vi är med i Mitt Europa!

Under perioden 28 september till 4 oktober 2020 pågår kampanjen Mitt Europa i digital form. Syftet är att visa upp pågående projekt inom EU och det gränsöverskridande Interreg-projektet ecoINSIDE2 med Arvika kommun som projektägare är med och har lyft Glava Energy Center och Tarpon Solars resa ut i FN-världen som ett av tre lysande exempel.

Läs mer om ecoINSIDE2s tre exempel på www.ecoinside.nu

Läs mer om Mitt Europa på kampanjsidan för Europeiska Kommissionen: www.eufonder.se