Vi tänder ett ljus för Lennart

Vi tänder ett ljus för Lennart

Den 18 september nåddes vi i Glava Energy Center av den tragiska nyheten att Lennart Rönning hastigt avlidit 63 år gammal. Lennart var fram till sin pensionering i somras, VD för Arvika kommunnät AB och tillika styrelsemedlem i Glava Energy Center. Som representant för Arvika kommun var han med att bilda Glava Energy Center för drygt 10 år sedan och var alltsedan dess en mycket aktiv styrelsemedlem i föreningen. Lennart var dessutom, under ett antal år, aktiv som representant för Glava Energy Center i ett par internationella samarbetsprojekt gällande solel. 

Det är med stor sorg och förstämning vi mottagit beskedet om Lennarts bortgång. Våra tankar går till hans familj. Vi känner stor tacksamhet för det stora arbete som han genom åren lagt ner för Glava Energy Center.

Per Eiritz

Styrelseordförande