Vindmätningsmast

Vindmätningsmast

Vindmätningsmasten:

  • är 30 meter hög
  • har vindgivare på 15 respektive 30 meters höjd
  • har egen strömförsörjning via en solpanel
  • loggar mätningarna via en webb-lösning från TEROC

Vindmätningsmasten installerades i februari 2012.